rajaus

VÄRIMALLIT JA RAJAUS

Värisävyjen valinta on yksi keskeinen osa pintaremontin suunnittelua. Värimallien maalaus helpottaa sävyjen valintaa. Värimallit kannattaa maalata samaan tilaan, johon valmis työ tehdään. Maalaus kannattaa tehdä kohtaan, jossa on tarpeeksi tilaa ja valoa. Vertailuun kannattaa valita vain muutama vaihtoehto, jotta mallit voidaan sovittaa vertailuun järkevästi. Verrattavien värien rajapinnat on hyvä saada kohtaamaan riittävällä pituudella ja samalla tarpeeksi suurella laajuudella, jotta katsoja pystyy visualisoimaan tilaa eri vaihtoehdoilla.

 

Rajaus:

Rajaus tekee eri sävyjen ja pintojen kohtaamisesta skarpimman. Eri pintojen rajaus tehdään useimmiten irti varsinaisesta kulmakohdasta, esimerkiksi katto- ja seinävärin rajausta ei yleensä tehdä suoraan kulmaan, vaan se tiputetaan katon reunasta alemmas. Tällä rajauksen tiputuksella raja saadaan helpommin suoraksi, koska mm. pinnoissa voi olla epätasaisuuksia ja kulma ei ole välttämättä terävä tai suora. Etenkin vanhemmissa taloissa sisäkaton kulmat on usein pyöristetty tai muotoiltu kipsilistalla. Rajauksen leveys on kohdekohtainen mielipideasia, sen voi määritellä yleisen mielipiteen mukaan, tai esimerkiksi talon historian tai maalattavan tilan mittojen ja muodon mukaan. Seinävärit kannattaa myös rajata irti kulmasta, etenkin jos sävyjen välillä on suuri ero.  

Alla olevissa kuvissa vasemmalla näkyy esimerkki kulman rajauksesta. Oikealla taas sävytetyn liitytaulumaalin telaus.